Welcome
Woori nắm nhiều hợp đồng tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam
Qua đại diện là Công ty Chứng khoán Woori CBV, Woori trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu Hàn Quốc và châu Á nắm được nhiều hợp đồng tư vấn doanh nghiệp nhất tại Việt Nam.

Thông tin từ Woori CBV cho biết, Woori - ngân hàng đầu tư hàng đầu Hàn Quốc và châu Á với sự hiện diện tại Việt Nam là Công ty Chứng khoán Woori CBV - trong thời gian qua đã ký được 5 hợp đồng tư vấn tái tổ chức doanh nghiệp, tăng vốn điều lệ, mua bán doanh nghiệp cho các công ty tại Việt Nam.

Woori trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của Công ty Chứng khoán Biển Việt (nay là Công ty Chứng khoán Woori CBV) với tỷ lệ sở hữu 49%.

5 công ty trên bao gồm: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tầu (mã giao dịch HDC), Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã giao dịch CMC), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư quốc tế Giico, Công ty TNHH MTV Hóa chất cơ bản miền Nam và Saigon Invest Capital.

Với những hợp đồng trên, Woori CBV là công ty đầu tiên thuộc ngân hàng đầu tư hàng đầu tại Hàn Quốc cũng như châu Á đã ký được nhiều nhất các hợp đồng tư vấn cho các công ty tại Việt Nam.

Woori CBV là công ty con của Tập đoàn Tài chính Woori (Woori Financial Group - WFG). WFG là tập đoàn tài chính lớn nhất và cũng là ngân hàng lớn nhất của Hàn Quốc (theo xếp hạng năm 2009 của FinanceAsia).

Woori CBV hiện là một trong những công ty chứng khoán cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

19/04/2010
  CÁC TIN KHÁC
      Thương hiệu quốc gia: Chưa đậm!
      Nhiều doanh nghiệp khó khăn đến mức tính chuyện đóng cửa
      Thị trường xe máy: Tập trung khai thác thị trường nội
      Woori nắm nhiều hợp đồng tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam
      Mùa Trung thu: cạnh tranh bằng sản phẩm mới
      Tuổi nào có thể làm giàu?
      Hàng nội “đẩy” hàng ngoại